Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

Fietsverbinding over het sportpark Overwetering Aangenomen

ID
3
Agendapunt
Raad Besluitvormend 2023 (10.*. Voorstel om een nieuw project op te starten om de fietsverbinding over het sportpark Overwetering aan te leggen)
maandag 8 mei 21:00 tot 22:00
Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe
Titel
Fietsverbinding over het sportpark Overwetering Aangenomen
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting
Voorgesteld wordt om het ontwerp-raadsbesluit als volgt te wijzigen: Beslispunt 4 te wijzigen in: 4. Bij de kadernota 2024-2027 het krediet van € 175.000 en de daarmee samenhangende kapitaallasten af te wegen. Als extra beslispunten toe te voegen: 5. Het nieuwe project zo snel als mogelijk op te starten. 6. Maatregel 48 (het veilig maken van het kruispunt Hooiberglaan – Kleistraat, uit bijlage 3 bij het raadsvoorstel) mee te nemen in dit project.
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(n)