Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

Amendement PvdA Overhead over de top, Stemmen staken

ID
15
Agendapunt
Raad Besluitvormend 2024 (7.B. Voorstel tot het indienen van een zienswijze op conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2025 (15668-2024) )
maandag 1 juli 14:00 tot 22:00
Raadzaal, Raadhuisplein 1 Wijhe
Titel
Amendement PvdA Overhead over de top, Stemmen staken
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • A.J. Smit
Portefeuillehouder
S.A.E. Poepjes
Toelichting
besluit: het ontwerp-raadsbesluit te wijzigen in: Voorstel: 1. De reactiebrief wordt opgesteld. In de reactiebrief aan VRIJ kenbaar gemaakt dat de gemeenteraad een zienswijze indient. 2. In de ingezonden reactiebrief wordt aandacht gevraagd voor terughoudendheid met betrekking tot investeringen, lasten inzake Bestuur & Organisatie, communicatie en informatievoorziening en lasten inzake Managers. 3. De ingezonden reactiebrief wordt als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel.
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(n)